Tags: tự động hóa

Sự ra đời và tính hữu dụng của cân điện tử đời sống

Cân điện tử đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực sản suất, kinh doanh. Có nhiều lĩnh vực mà con người bắt buộc phải sử dụng các thiết bị cân điện tử như: cân phân tích, cân đo độ ẩm, cân vàng…. Đây là những thiết bị cân có độ chính xác…

Ứng dụng cân băng định lượng phân bón hóa học trong thời kỳ công nghệ 4.0

Cân băng định lượng hoạt động là một hệ thống băng tải lắp đặt được gắn thêm các hệ thống cảm biến xác định khối lượng. Với hệ thống định lượng băng tải sử dụng trong sản xuất phân bón hóa học, phân bón NPK, chủ yếu nhằm mục đích xác định khối lượng từng…